Indstilling

Jens André Pedersen Herbener er postdoc ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier.

Jens André P. Herbener er så engageret og passioneret omkring sit forskningsområde, at han formår at tænde en gnist i sine studerende og inspirerer til videreudvikling hos dem. Han udfordrer sine studerende og sætter spørgsmålstegn ved dogmer og indgroede forestillinger. Han har sine meningers mod, men tvinger sine studerende til selv at tage stilling og skabe holdninger på et fagligt grundlag.

Didaktisk favner Jens André P. Herbener utrolig bredt, han formår at fange sine studerende der, hvor de er fagligt og samtidig udvide deres begrebsapparat. Han er i stand til at variere sin undervisning ved at skifte mellem forelæsninger, holdundervisning og oplæg fra de studerende. Der eksisterer en gennemgående rød tråd, der gør undervisningen relevant, spændende og levende. Han har stor føling med sine studerende og interesserer sig for deres faglige udvikling. Han er altid utrolig velforberedt, struktureret og engageret i undervisningen.

Jens André P. Herbener formår at undervise, så hans humor skinner igennem og understreger derved vigtige pointer i undervisningen, som gør hver undervisningssession unik. Han er en spændende og åben person, som brænder for sin forskning og religionsstudiets videreudvikling. Endvidere er han glad for at lege med ord og formår at underholde på både hebraisk, aramæisk, latin og græsk når det er relevant i undervisningen.

Han benytter e-learn ivrigt til de omfattende supplerende noter, som sætter undervisningen i perspektiv, og han svarer hurtigt på mail. Desuden er han altid villig til at uddybe sin undervisning på mail, hvis man har spørgsmål. Jens André P. Herbener er derudover dygtig til at strukturere og bruge e-learns muligheder, så hans studerende får mest muligt ud af materialerne.

Jens André P. Herbeners forskning rækker vidt fra kronikker i dagblade, foredrag, læsebreveartikler og bøger. Alle hans udgivelser danner grundlag for en objektiv og faglig debat. Hans passion rækker udenfor religionsstudiet og universitetets mure, dette viser han ved at inddrage den offentlige debat i sin undervisning, så den konstant er relevant for de problemstillinger, der er i samfundet lige nu.

Hans personlige engagement og interesse for sine studerende skinner særligt tydeligt igennem i eksamenssituationer. Han formår at skabe en rolig og afslappet atmosfære i en ellers presset situation. Det bevirker at han får det optimale ud af sine studerende, der derved kan fokusere på det faglige.

Vi i fagrådet på religion mener, at Jens André P. Herbener er en yderst god, karismatisk og kompetent repræsentant for vores fagområde, da han både er faglig, humoristisk og objektiv i sine udtalelser i en ellers ofte farvet og ensporet debat.