Præsentation

Hovedformålet med websitet, der blev søsat 1. februar 2010, er at samle en række tekster, som jeg er forfatter til, og at præsentere forskellige foredrag, som jeg kan tilbyde.

En rød tråd er et forsøg på at udfordre selvtilfreds ortodoksi og indgroede vaneforestillinger inden for områder af religionsrelateret art. Det indebærer, at der vil blive stillet uvelkomne spørgsmål, blive gravet historiske forhold op, der ellers var blevet gravet ned, blive anlagt glemte perspektiver og rettet fokus mod vor egen kulturs blinde vinkler. Et vigtigt formål er således at agere djævlens advokat på et i dag så fremtrædende felt som religion.

Kort fortalt vil herbener.dk stille skarpt på den globale klimakrises idéhistoriske rødder og fremtidige løsning; på verdens mest indflydelsesrige helligskrift Bibelen; på den revolutionære religionsform monoteisme og dens baggrund og vidtfavnende virkningshistorie; på teologi som universitetsfag; på konfessionelle og ikke-konfessionelle bibeloversættelser; på kommunisme og nazisme forstået som politiske religioner; på religion i statslige institutioner; og på meget andet af ikke mindst samfundsrelevant karakter.

Jens-André P. Herbener, 2010