Vil Danmarks Radio skrue op for kristen mission?

DR opretter magtfuld stilling for leder af kristent missionsselskab.

Forestil Dem, at Danmarks Radio oprettede en chefstilling til en muslim med en kandidatgrad i islams historie og en ph.d.-grad i religionssociologi og gav vedkommende ansvaret for stoffet om historie og tro på samtlige DRs platforme. Intet mindre.

Forestil Dem yderligere, at denne person tidligere havde arbejdet i seks år på et islamisk dagblad, der havde til formål at forsvare og styrke islam. Forestil Dem endelig, at denne person i de seneste fire år havde været leder af et islamisk missionsselskab, der havde til formål at udbrede Koranen og brugen af den mest muligt.

Hvis DR oprettede en magtfuld stilling til en sådan person, behøver man ikke være en ny Nostradamus for at kunne forudse, at politikere og præster ville stå på tæerne af hinanden for at få vedkommende fyret. Allerede inden personen var begyndt.

Og en forhåndsbekymring ville faktisk være berettiget, da der kunne sås tvivl, om vedkommende ville kunne udvise den alsidighed og upartiskhed, som de danske skatteydere i henhold til DRs public service-kontrakt bør kunne forvente af DR.

Som antydet er eksemplet fiktivt. Det, der derimod er et faktum, er, at Danmarks Radio netop har oprettet en magtfuld chefstilling til en person, der i de sidste ti år har arbejdet med at formidle, styrke og udbrede kirke, kristendom og bibel mest muligt.

Konkret har DR ansat Morten Thomsen Højsgaard fra 1. marts næste år og givet ham ansvaret for stoffet om historie og tro på samtlige DRs platforme. Intet mindre.

Thomsen Højsgaard er uddannet kristendomshistoriker og har en ph.d.-grad i religionssociologi. Det er imidlertid ikke forskning, der har stået i centrum i hans arbejdsliv.

Han har fra 2005 til 2010 været kirkeredaktør og lederskribent på Kristeligt Dagblad, der ikke blot har en religionsorienteret profil, men også et kirkekristent sigte. Avisen blev dannet i 1896 på initiativ af Indre Mission, og selv om den lagde afstand til Indre Mission i 1935, optræder den fortsat som indflydelsesrig forsvarsadvokat og debatforum for det kirkelige Danmark.

I de sidste fire år har Thomsen Højsgaard været generalsekretær for Det Danske Bibelselskab, der har til formål at udbrede den kristne bibel og brugen af den mest muligt.

Tidligere professor i missionsteologi ved Århus Universitet og medlem af Bibelselskabets bestyrelse, dr. theol. Viggo Mortensen, har karakteriseret ”Bibelselskabets meget betydningsfulde rolle i forhold til mission” på denne vis:

”Grundtanken i al mission er at formidle det gode budskab; derfor er det så vigtigt at sikre oversættelse af Bibelen til dem, som budskabet skal ud til. Her har Det Danske Bibelselskab ligesom andre bibelselskaber verden over spillet en meget væsentlig missionsrolle” (Kristeligt Dagblad, 9.5.2014).

Thomsen Højsgaard har selv udtalt om Bibelen:

”Tænk hvis flere mennesker kunne opdage den livsvisdom, der rummes i den bog. Bibelen kan være med til at give livet perspektiv, og mennesker, der læser i Bibelen, kan måske møde den Gud, som teksterne handler om. Jeg tror fuldt og fast på, at vi får et bedre samfund og mere berigede personlige liv, hvis Bibelen får lov at fylde noget mere” (Bibelselskabet, 11.7. 2014).

Om kristendom generelt hævder Thomsen Højsgaard:

”netop kristentroen besidder en frisættende kraft, etisk dybde og social ansvarlighed, der kan forandre menneskers liv til det bedre” (Kristeligt Dagblad, 3.2.2010).

Pudsigt nok har der ikke lydt et eneste kritisk pip til DRs ansættelse af Thomsen Højsgaard. Og dog er problemstillingen ganske parallel med det tænkte eksempel i begyndelsen af indlægget.

Spørgsmålet trænger sig da også på: Hvorfor har DR ikke ansat en person med en mere neutral baggrund og en langt mere alsidig religionsfaglig ballast? Kunne man ikke have fundet en sådan i Danmark, også med journalistisk tæft?

Sagtens. Uden problemer.

Ganske vist har Thomsen Højsgaard en universitetsbaggrund og har også haft universitetsrelaterede bijobs, men det er det medie- og missionsmæssige arbejde i kirkens tjeneste, der har stået i centrum i de sidste ti år.

I 2012 var Thomsen Højsgaard desuden studievært i DR-programmet ’Tro om igen!’. Men netop på grund af sin kristne baggrund stod han ikke alene, men dannede værtspar med den muslimske religionssociolog Sherin Khankan.

Denne personmæssige balance og alsidighed i diskussionen om religion blæser DR nu højt og flot på, efter at public service-virksomheden har gjort Thomsen Højsgaard eneansvarlig for stoffet om historie og religion på samtlige DRs platforme.

Hænger det sammen med, at DRs nye kulturdirektør Tine Smedegaard Andersen har haft en afgørende finger med i ansættelsen af ham? Og hænger det i givet fald sammen med, at hun selv er præstedatter og uddannet teolog?

Under alle vilkår: Indtil nu har Thomsen Højsgaard virket som en hypermoderne missionær, der har annammet nutidens verden fuldt og helt.

Han banker således ikke på folks hoveddør og proklamerer, at kristendommen er Sandheden. Han benytter hellere moderne informationsteknologi, internet, iPhones m.m. til at nå menneskene, for det er her, hvor det sner i dag. Og han benytter hellere universitetsteologer, skolekonsulenter, religionssociologiske undersøgelser og populære forfattere til at fremstille kristendom i et så pænt, spændende og vedkommende lys som muligt.

Sådan foregår intelligent indre mission i begyndelsen af det 21. århundrede, og det virker af den enkle grund, at de fleste ikke opdager, at de er genstand for den.

Vil Thomsen Højsgaard fremover kunne blive en upartisk, kritisk og alsidig chef, der er i stand til at sætte kristuskorset i sit hjerte til side, når han har DR-hatten på?

Det kan kun tiden vise. Men jeg tillader mig at tvivle.

Med dette indlæg er DRs medarbejdere og landets seere og lyttere advaret om risiciene ved at oprette en indflydelsesrig lederpost til en person, der hidtil har virket som en af Danmarks fremmeste kristne missionærer.

Retfærdigvis skal det siges, at der også har lydt begejstrede røster over DRs ansættelse af Thomsen Højsgaard. Sognepræst Sørine Gotfredsen har således udtalt:

”Han er erklæret bibelmand. Han kommer fra Bibelselskabet og er virkelig en folkekirkens mand på alle måder. Og så er han meget klar omkring, hvad han mener om kristendommen. Så derfor tænker jeg, at det lyder som et uhyre godt valg, DR har truffet” (Kristeligt Dagblad, 11.12.2014).