Åbent brev til landets religiøse ledere: Kom ind i klimakampen nu!

Kære ledere for Danmarks religionssamfund.

Allerede i 1992 fremsatte 1.700 af verdens førende videnskabsfolk og over 200 nobelpristagere denne appel:

»Menneskene og naturen er på kollisionskurs... En stor forandring af vor forvaltning af Jorden og dens liv er påkrævet, hvis omfattende menneskelig elendighed skal undgås, og hvis vores globale hjem på denne planet ikke skal blive uopretteligt lemlæstet«.

I samme år tilsluttede 165 lande sig FN-traktaten Framework Convention on Climate Change med henblik på at nedbringe udledningen af drivhusgasser.

Trods denne spektakulære konsensus blandt kloge hoveder og magtfulde lande verden over er der imidlertid intet sket af betydning. Tværtimod.

Skønt FN siden 1995 årlig har afholdt internationale konferencer om klimaforandringerne, er den globale klimakrise overordnet kun blevet værre. Meget værre.

Selv den seneste klimakonference i Peru tidligere på måneden floppede. Igen, igen, igen. Og det var endog kort tid efter, at FN's Klimapanel var fremkommet med de kraftigste advarsler om de menneskeskabte klimaforandringer nogensinde.

Der er med andre ord behov for en game changer.

I Australien skete der for nylig noget, der har vakt international genlyd. Her tog ledere for jødiske, katolske, hinduistiske, islamiske, buddhistiske og anglikanske organisationer hinanden i hånden og rettede en indtrængende appel til verdens ledere.

I et åbent brev opfordrede de dem til at opgive den selvmorderiske jagt på konstant vækst og i stedet arbejde målrettet på at omlægge verdens energiforsyning fra fossile brændstoffer til grønne energiformer.

Det samme opfordrede katolske biskopper fra tre kontinenter til under klimakonferencen i Peru. Det er aldrig sket før. Flere af de religiøse ledere i Australien har i øvrigt ikke nøjedes med at føre klimakrig med ord. De deltager også i offensiv miljøaktivisme og udviser civil ulydighed. Deres integritet og dedikation er forbilledlig.

Det er her, I - ledere for Danmarks religionssamfund - kommer ind i billedet. Rabbinere, biskopper, imamer, domprovster osv.

Jeg vil opfordre jer til at gøre det samme herhjemme. Gå sammen. Skriv åbne breve til toppolitikere, økonomer og erhvervschefer. Og deltag i menneskeblokader mod den morbide jagt på stadig mere kul, olie og gas.

Det vil utvivlsomt vække genlyd og debat. Forargelse og begejstring. Og vigtigst af alt vil det måske kunne gøre en forskel.

Ikke blot vil der komme nye, indflydelsesrige og opsigtsvækkende klimaaktører på banen. Der vil også kunne blive pumpet nyt blod ind i en klimadebat, der tørster efter det.

Der burde ikke herske skyggen af tvivl om berettigelsen af et sådant fællesinitiativ:

1) De rigeste 7 pct. af verdens befolkning står for 50 pct. af udledningen af drivhusgasser, mens de fattigste 45 pct. kun står for 7 pct. Alligevel er det de fattigste mennesker i verden, der lider og i fremtiden vil lide suverænt mest under udledningen af drivhusgasser.

2) I løbet af de sidste 45 år er over halvdelen af Jordens vilde dyr forsvundet. Desuden ligger udryddelsen af dyre-og plantearter i dag 1.000 gange over det normale. Alt sammen på grund af os mennesker.

3) De 85 rigeste enkeltpersoner i verden ejer i dag lige så meget som de 3,5 mia. fattigste tilsammen. Desuden skovler de store olie-, kul-og gasselskaber titaniske summer penge ind ved at smadre livsgrundlaget for de kommende generationer.

Og for at gøre ondt værre: De støttes ofte af stater og pensionsselskaber, mens de, der arbejder for at fremme bæredygtig energi, i mange tilfælde ikke får en rød øre.

4) I den vestlige verden excellerer vi i en hyperkonsumerisme uden historisk fortilfælde. I julen plejer den at slå rekord.

Det gør vi, alt imens undersøgelser dokumenterer, at ussel mammon ikke gør os lykkelige, at knap 1 milliard mennesker sulter, og at vores overforbrug truer eksistensgrundlaget for vore egne børn.

Til alle disse kalamiteter kommer, at det med den nuværende kurs vil blive endnu værre i fremtiden. Og så er der reel risiko for, at samfund verden over vil kollapse og ende i blodigt anarki.

Som det fremgår, er det påtrængende nødvendigt, at der bliver sat en ny dagsorden. Allerhelst verdensorden. Ikke blot hvad angår vor energiforsyning, men også vore grundlæggende værdier og behandlingen af vore medmennesker og dyr.

En del mennesker betragter jer som moralske ledefyr. Vis dem, at I er denne tillid værdig. En del mennesker betragter jer som fortidsøgler. Vis dem, at de tager fejl.

Lad 2015 stå i den globale klimakamps navn. Året, hvor det afgørende klimatopmøde for verdens ledere finder sted i Paris.

Der er potentielt meget at vinde ved at samle klimahandsken op nu. Der er potentielt alt at tabe ved at lade være. Ingen kamp er mere fundamental end denne. Ingen kamp vigtigere.

Religiøse ledere i Danmark - foren jer i vores børns navn!