Religion, videnskab og magt

JP 12. juli hævder, at vi øver attentat mod religionsfriheden ved at kritisere forskningsminister Esben Lunde Larsen. Det er lodret forkert. Vi har tværtimod understreget, at han er i sin gode ret til at være både kristen og teolog, ja være lige så religiøs, som det passer ham. Som det vil være bekendt, har vi gennem mange år kæmpet for menneskers ret til at tro og tænke, som de vil. 

Problemet var, at forskningsministeren i JP 3. juli udtalte sig på en måde, der dels var ganske flertydig, dels præget af en spektakulær uvidenhed, bl.a. om Jordens alder og menneskets afstamning.

I JP 11. juli medgiver universitetsteolog Peter Lodberg, at forskningsministeren selv må ”bære en del af skylden for den massive kritik”: ”I interviewet i Jyllands-Posten taler han som teolog i et teologisk sprog, men han optræder i rollen som politiker – regeringens minister. Man kunne nok have forventet af ham, at han havde været i stand til at tyde og tolke sine egne ord. Han må vide, at når han udtaler sig på den måde, vil det straks give anledning til kritik eller angreb”.

Ja, hvordan kan en moderne forskningsminister udtale sig på den måde? Da det i vore syndige ører lød som typisk (gammeljords-)kreationisme, udtrykte vi vores utilfredshed. 

I den forbindelse betonede vi, at Esben Lunde Larsen naturligvis gerne må være kreationist og medlem af regeringen, men at der i så fald er ét ministerembede, han ikke kan beklæde, nemlig jobbet som forskningsminister. En person kan heller ikke på samme tid være ansat som sognepræst i folkekirken og personligt bekende sig til islam. Visse ting udelukker hinanden. 

Sidenhen har ministeren reformuleret, præciseret, genformuleret, uddybet, nyformuleret og redefineret sine synspunkter, og nu forstår vi så, at han er blevet misforstået.

Kirkefolks fnysende vrede i denne sag understreger påstanden om, at kristendom kan tilpasses alt. Vi er uenige. Og vi vil som ikke-religiøse debattører til enhver tid fastholde vores ret og pligt til at kritisere religion og magt, især når de indgår ægteskab.