Gør oprør mod regeringens ødelæggelse af Danmark

Dens vækstpakke er endnu flere søm i naturens ligkiste

Regeringen har netop lanceret en vækstpakke, der skal skabe 1) mere industri ved at gøre det billigere at bygge nyt, 2) mere landbrug ved at afskaffe randzoner og sprøjte- og gødningsforbud på § 3-arealer, og 3) mere turisme ved at gøre det lettere at bygge indkøbscentre og turisthoteller ved danske strande og kyster.

Vækstpakken skal gøre os rige danskere endnu rigere. Prisen er, at vores udpinte natur bliver endnu mere udpint.

Regeringens vækstdyrkelse er såre symptomatisk for menneskets radikale transformation af Jorden siden 1960erne. En forandring, der undertiden kaldes den store acceleration, og som er ganske uden historisk fortilfælde.

I de sidste 50 år er der indtruffet en eksplosiv befolkningstilvækst. En eksplosiv industrialisering. En eksplosiv urbanisering. En eksplosiv konsumerisme. En eksplosiv udledning af drivhusgasser. En eksplosiv stigning i opfindelsen af alskens maskiner. En eksplosiv stigning i antallet af landbrugsfabrikker. En eksplosiv stigning i fiskeri.

Det, man helst fortrænger, er at den økonomiske væksts siamesertvilling er naturødelæggelse. Med økonomisk udvikling følger økologisk afvikling. De to forhold har dannet et uhyre tæt parløb.

Lige så ekstremt det er gået frem for menneskers materielle levestandard, lige så ekstremt er det gået tilbage for vild natur. Sagt mindre urbant har vi opført os som økologiske massemordere af værste art. Prøv at se her:

Ifølge Verdensnaturfonden har vi i de sidste 40 år udryddet mere end halvdelen af antallet af vilde dyr på Jorden, herunder over halvdelen af alt liv i verdenshavene. Det er især gået ud over de store fisk. Allerede i 2003 var 90 procent af dem blevet udryddet ifølge National Geographic News.

Dertil kommer hastigheden på udryddelsen af arter, som nu ligger mindst 1000 gange over det normale. Mellem 150 og 200 arter uddør hver dag. Ifølge biologer markerer det den sjette masseuddøen af planter og dyr. Den femte skete som følge af et titanisk asteroide-nedslag for 65 millioner år siden.

Og Danmarks natur? Tja, Danmark ligger på en suveræn sidsteplads ”blandt samtlige EU-medlemslande, når det handler om beskyttede naturområder” (dr.dk, 18.11.2015)

Professor emeritus ved RUC og tidligere naturovervismand Peder Agger har udtalt i 2013:

”Biodiversiteten i Danmark har det ad helvede til … Konsekvensen ved at have et stort, effektivt og intensivt landbrug er, at biodiversiteten lider voldsomt. Over halvdelen af Danmarks areal bliver pløjet og sprøjtet hvert år. Det slår den naturlige vegetation ihjel. Derfor bærer landbruget langt, langt hovedparten af skylden for, at biodiversiteten har det så dårligt” (Information, 15.7.2013).

Seniorforsker i biodiversitet ved Aarhus Universitet Rasmus Ejrnæs har suppleret:

”Et af FN's mål for 2020 er blandt andet, at verdens lande skal afsættes 17 procent af deres landareal til natur. Og kigger man kritisk på den danske planlov og forvaltning, så er vi der slet ikke endnu … Det er det helt store problem – vi har simpelthen ikke givet plads til naturen” (Ingeniøren 5.3.2015).

Sekretariatsleder i Det Økologiske Råd Christian Ege har udtalt om regeringens vækstpakke:

”Regeringen giver los for mere miljøforurening. Den vil give landbruget lov til at hælde mere kvælstof på markerne, fjerne kravene om randzoner og efterafgrøder, tillade flere svin pr. hektar og sprøjte og gøde på de beskyttede §3 arealer. Regeringen ser bort fra, at Danmark skal leve op til krav i EU’s nitrat- og vandrammedirektiver – ja, den har samtidig erklæret, at den vil vente til 2027 med at leve op til vandrammedirektivets krav om ’god økologisk kvalitet’ i danske vandområder” (Organic Today, 23.11.2015).

Med sin nye vækstpakke giver regeringen endnu mindre råderum til en allerede stærkt tilbagetrængt og voldtaget dansk natur. Dermed har den efterhånden bygget et himmelknejsende monument over egen ansvarsløshed over for miljøet.

Herfra skal lyde en krystalklar opfordring til alle miljøaktivister og naturvenner herhjemme:

Gør oprør mod regeringens profitmaksimerende grådighedspolitik. Kast mest muligt grus i dens vækstmaskine. Sig umisforståeligt Nej – i ord som handling – til ødelæggelsen af vores fædreland.

Grænsen for, hvad vi kan være bekendt over for naturen og vores børn, er for længst overskredet.