Giv Venstre positiv særbehandling

I et stort interview i Politiken (11.6.) undrer kirkeminister Bertel Haarder sig. Undrer sig over, at Ateistisk Selskab har rettet en skarp kritik af statens favorisering af folkekirken på bekostning af andre religiøse og ikke-religiøse organisationer.

Haarder har ingen forståelse for det ubehag, som nogen oplever ved den statslige forskelsbehandling. Han mener tværtimod, at folkekirken ”opfylder et religiøst behov, alle mennesker har”, og at ateisternes kampagne svarer til, ”at jeg skulle lave en kampagne mod Folkekirkens Nødhjælp eller mod Røde Kors.”

Jeg er helt enig med kirkeministeren. Folkekirken er noget særligt, og ikke mindst derfor fortjener den også at nyde positiv særbehandling på en række områder.

Men det særlige begrænser sig ikke til folkekirken. Partiet Venstre, som Bertel Haarder er fremtrædende medlem af, er jo også noget særligt. Derfor vil jeg foreslå, at partiet fremover kommer til at nyde statslig særstatus.

Da Venstre som bekendt sætter menneskerettigheder og naturbeskyttelse over alt andet, bør medlemmer af andre partier ikke blande sig i, endsige forsøge at bekæmpe indførelsen af denne statsfavorisering. Det ville svare til at lave en kampagne mod Amnesty International eller Verdensnaturfonden.

Mit forslag ser ud som følger:

1) Partiet Venstre skal fremover nyde særlig understøttelse fra statens side.

2) Landets monark skal fremover være medlem af Venstre.

3) Venstre skal fremover være det eneste parti, der er på finansloven.

4) Staten skal fremover indkræve medlemsbidrag for Venstre.

5) Der skal oprettes et særligt Venstreministerium.

6) Der skal sættes et stort V (for Venstre) ind i det danske pas.

7) Der skal oprettes en særlig universitetsuddannelse for kommende Venstrepolitikere.

8) Folkeskolens ’samfundsfag’ bør ændre navn til ’venstrefag’.

9) Der bør indføres et særligt fokus på Venstres vidtfavnende ’kulturarv’ i Danmark i DRs public service-kontrakt.

Det skal straks tilføjes, at Bertel Haarder næppe ville gå så langt som dette. Ikke nu. Han siger nemlig, at mindst 50 procent af danskerne skal være medlem af folkekirken, for at den kan nyde statens særlige støtte.

Jeg er selvfølgelig enig med Haarder. Magt er ret. Det er naturligvis også først, når mindst 50 procent af danskerne stemmer på Venstre, at partiet kan komme til at nyde positiv særbehandling.

Men så bør det også ske. Simpelthen fordi Venstre er andre partier overlegne: Dels opfylder Venstre et politisk behov, alle mennesker har. Dels kan danskerne takke partiet for, at Danmark er et så frit, humanistisk og naturskønt land, som det er i dag.

Mit forslag har i øvrigt intet at gøre med forskelsbehandling og diskrimination af andre politiske partier.

Det er sund fornuft, og det er der ingen ordentlige mennesker, der kan have ondt af.