Studentertale 2016: Lav økologisk samfundsrevolution

Kære studenter!

Hjerteligt tillykke med de veloverståede eksaminer. Jeg vil opfordre jer til at nyde de kommende dages stratosfæriske festrus med hver en kropcelle.

For snart vender virkeligheden tilbage. Og den virkelighed er et mareridt, og det er et mareridt, som I kan få svært ved at vågne fra.

Det vil måske undre jer at høre.

Sommersolen er på sit højeste, der er oksebøffer på grillen og svale bajere i køleren. Andre festtalere vil da også hælde honning i jeres ører og forsikre om, at verden nu ligger for jeres fødder. Det er uheldigvis løgn.

Faktum er, at menneskeheden i dag har en maskinkanon for panden:

De største menneskeskabte udledninger af drivhusgasser nogensinde. De største menneskeskabte temperaturstigninger nogensinde. Den største menneskeskabte udryddelse af dyre- og plantearter nogensinde. Det største overforbrug nogensinde. Den største masserovdrift på Moder Jord nogensinde. Det største antal mennesker nogensinde.

Med denne kurs, der endda tegner til at blive værre, truer vi vores egen overlevelse her på planeten. I bogstaveligste forstand.

Med tanke på klimaforandringerne skrev forskningsleder ved Dansk Meteorologisk Institut Jens Hesselbjerg Christensen for nylig: ”Det er helt evident, at hvis vi ikke gør noget nu, så vil fremtidige generationer umuligt kunne rette op på vores synder.”

USA’s præsident Barack Obama har tidligere udtalt: ”Vi er den første generation, der mærker klimaforandringerne, og den sidste generation, der kan gøre noget ved dem.”

Det er altså en usædvanlig og afgørende tid, vi befinder os i, og det gør jer, kære studenter, til en usædvanlig og afgørende generation i historien.

Hvis verden nogensinde har haft brug for helte, så er det nu, og de skal komme fra ungdommen. For det er kun jer, der har den fordomsfrie fandenivoldskhed, der skal til for at styrte den gamle uorden i grus.

Problemet er, at I har været udsat for et fatalt svigt.

Folkeskolen og gymnasiet har svigtet jer ved at ikke at gøre et fag om klima og bæredygtighed, der er forudsætningen for alt, obligatorisk på samtlige klassetrin.

Medierne har svigtet jer ved ikke at give klima og bæredygtighed den konstante topprioritet, som det fortjener.

Politikerne har svigtet jer ved igen og igen at demonstrere, at de gladelig ofrer vores fælles fremtid på Mammons alter.

I 2015 ejede 62 personer lige så meget som verdens fattigste 3,6 milliarder tilsammen. Og ikke nok med det: Siden 2010 er de 62 rigestes formue steget med 542 milliarder dollars. I samme periode blev de 3,6 milliarder fattigste tusind milliarder dollars fattigere.

Stigende ekstrem ulighed og destruktion af vores eksistensgrundlag er nogle af de væsentligste frugter af det neoliberale vækstevangelium, som flertallet af verdens politikere fremmer i dag.

Konsekvensen af den cocktail af kortsigtet grådighed, fortrængning og egennytte, der dominerer, er, at I ikke kan vælge jeres fremtid frit. Tværtimod.

Hvis I gerne vil have en rimelig verden at leve – og det vil I – er I pisket til at vie jeres liv til at redde den. Helt konkret. Hvis nogen er ved at save den gren over, du sidder på, er det vigtigste naturligvis at stoppe det.

Her vil jeg opfordre jer til at lave en revolution af samfundet. Intet mindre.

Problemet er nemlig, at det ikke kun er vores ledere, der er problemet. Selve vores samfundssystem – den kapitalistiske industrimodel – destruerer vores livsgrundlag.

Ødelæggelsen stammer fra alt lige fra monstertrawlere, højteknologiske landbrugsfabrikker, vildtvoksende urbanisering, masseudvinding af olie, kul og gas, global forurening af jord og hav med sprøjtegift, spildevand og plastik, sværindustri, tapetsering af naturen med asfalt, titanisk overforbrug til befolkningstilvækst i hyperfart.

Vores samfund er en økologisk massemorder. Det er simpelthen en fundamental og central del af selve dets måde at virke på. Skal vi redde verden, skal vores samfundssystem derfor omlægges til grunden.

Allerede i 2012 pointerede 17 topforskere og miljøtopforkæmpere, der alle har modtaget The Blue Planet prize (kaldt miljøets Nobelpris):

”Over for en nødsituation helt uden fortilfælde har samfundet intet andet valg end at gå drastisk til værks for at afværge civilisationens sammenbrud. Enten forandrer vi vores måde at leve på og bygger et fuldstændigt nyt globalt samfund op, eller også bliver den forandret for os.”

Starter vi nu, kan det foregå nogenlunde roligt, selv om det langtfra bliver let. Begynder vi derimod først, når vi er ved at drukne i verdensoceanerne og i tsunamier af klimaflygtninge, kan det blive virkeligt, virkeligt ubehageligt. Og måske være for sent.

Her er brug for alle jeres talenter. Lige fra dem, der vil lave en økologisk revolution af uddannelsessystemet, medierne og landbruget, til dem, der vil lave en økologisk revolution af vores økonomi, håndværksfag, boliger, værdier og religioner. You name it.

Skulle myndighederne stille sig på tværs af den livsnødvendige omstilling, så lad dem møde en modstand, de ikke har drømt om. Vis dem, at jeres vilje til at frelse verden er hundrede gange stærkere end deres vilje til at beskytte finanskongernes rigdom.

Myndighederne vil altid have os til at tro, at et lovlydigt menneske er det samme som et moralsk godt menneske. Men når loven er modbydelig – engang var f.eks. slavehandel og afbrænding af levende mennesker lovligt – så er det modsatte tilfældet.

Så er det naturligvis den lovlydige, der er forbryderen, og lovbryderen, der er forbilledet.

Sagen er i al sin korthed: Kan vi overleve uden den moderne civilisation? Ja. Det har vi gjort i langt størstedelen af historien. Kan vi overleve med den moderne civilisation? Nej. Det er der intet, der tyder på. Ikke i det lange løb.

Kære studenter: Efter manges opfattelse er I den sidste generation, der kan gennembore vækstdragen, inden den opsluger os selv.

Hvis der nogensinde har været brug for helte i rustninger af kampvilje, handlekraft og kreativitet, så er det nu.

Tiden til endeløs snak er forbi.