Vil du opfylde Islamisk Stats våde drøm?           

I kølvandet på den seneste tids supereksponerede massemord og voldelige overgreb på uskyldige mennesker i Europa behøver man ikke være profet for at forudse skrappe modreaktioner.

Personligt kan jeg frygte følgende fremtidsscenarie, der vil være opfyldelsen af Islamisk Stats våde drøm:

Mange, der før var i tvivl om, hvad de skulle mene om muslimske indvandrere og flygtninge, vil ikke længere være i tvivl: Nok er nok.

Flere og flere vil blive besat af fremmedfrygtens dæmon. De fleste vil hjertens gerne hjælpe mennesker i nød, men ikke hvis takken er massakrer på uskyldige børn, unge, kvinder og gamle i Europas gader.

Dansk Folkeparti, præstefætrene Krarup og Langballe, bloggere på Jyllands-Posten og Berlingske og 117 andre europæere har i årevis advaret mod de negative konsekvenser af muslimske flygtninge og indvandrere.

Mange, der før har tøvet, vil nu give dem ret. Europa kan ikke længere være verdens samvittighed. Den seneste tids begivenheder har definitivt vist, at det store integrationsprojekt er slået fejl.

Og det vil ikke vare længe, før frygten vil blive afløst af vrede. Vrede mod de flygtninge, som man gæstfrit har åbnet sit land for og hjulpet efter bedste evne. Vrede mod de politikere, der har åbnet landets grænser på vid gab.

For grænsen – den ultimative grænse – for tværkulturel tolerance går dér, hvor man ikke længere kan gå på stranden, tage toget på arbejde eller nyde en burger uden at risikere at blive nedslagtet af en galning.

Der vil blive flyttet hegnspæle i flygtninge-indvandrerdebatten i de kommende år. Flere og flere vil mistænkeliggøre og lægge muslimer kollektivt for had. Nationalistiske højrefløjspartier i Europa vil storme frem og blive de største partier.

Flere og flere vil kræve totalstop for indvandring fra muslimske lande og ’repatriering’ af muslimer en masse, og begge dele vil oftere og oftere blive omsat til virkelighed.

Dette vil føre til en polariseringsspiral, der igen vil føre til en voldsspiral:

Flere og flere muslimer vil gøre oprør mod den kollektive afstraffelse for et mikroskopisk antal menneskers forbrydelser, og flere og flere vil blive dæmoniserede, marginaliserede og radikaliserede. Og det vil føre til yderligere overgreb på uskyldige mennesker.

Det vil imidlertid blot optrappe staters sanktioner mod muslimer, og så fremdeles.

Er det sikkert, at ovenstående fremtidsscenarie vil blive konsekvensen af den seneste tids kalamiteter? Nej, intet er sikkert. Men det er efterhånden en sandsynlig mulighed, mener jeg, og det er præcist det, som Islamisk Stat ønsker.

For islamistiske terrororganisationer ved naturligvis, at de ikke udgør nogen militær trussel for Europa. Men de kan polarisere. De kan skabe og skærpe modsætninger. De kan gennem spektakulære massakrer på uskyldige – også dem, de ikke har det mindste ansvar for – få flere folk til at drikke frygtens gift og skære samtlige muslimer over én kam. Og dét kan få flere muslimer til at dele deres had til Vesten og give flere ’soldater’ til deres kamp.

Tillad mig i den anledning at give et par råd.

Hvis du ikke ønsker at give Islamisk Stat vind i sejlene, så lad være med at gøre, som den ønsker – hvor snublende nært det end måtte forekomme nogen i disse dage.

Husk, at en meget stor del af dens ofre er muslimer. Husk, at et hav af muslimer og muslimske organisationer tager kraftigt afstand fra organisationen og al dens væsen. Husk, at en stor del af flygtningene er på flugt fra netop Islamisk Stat.

Husk, at bestialske massemordere også kan være højreradikale kristne eller inspireret af dem, f.eks. Anders Breivik, der er den værste terrorist i Nordens moderne historie. Det gjaldt angiveligt den 18-årige massemorder i München.

Husk, når folk begår målrettede overgreb på uskyldige, så spiller årsager som politiske forhold, sindssygdom og personlige tragedier ofte en (langt) større rolle end religiøse. Det gælder flere af den sidste tids forbrydere i Tyskland.

Husk, at trafik er mange gange farligere end terrorisme. Husk, at forurening og klimaforandringer er mange gange farligere end terrorisme.

Husk, at europæiske stater tidligere har været brutale koloniherrer i Mellemøsten og Nordafrika. Husk, at de sammesteds har slået et hav af uskyldige mennesker ihjel i moderne tid, også selv om de gør, hvad de kan for at mørklægge det. Så sent som i sidste uge dræbte amerikanske piloter angiveligt 35 børn og 20 kvinder i Nordsyrien.

Før disse grusomheder stopper, bør vi ikke undre os over, at grusomhederne ikke stopper i Europa.

Tillad mig at give et par råd særligt til muslimer.

Tag altid afstand fra frygtelige overgreb begået af folk med mellemøstlige navne, selv når de intet har med islam at gøre. Det bør selvsagt ikke være nødvendigt, men er det i en situation præget af hårdkogt antiislamisk propaganda og et voksende antal bange europæere.

Tag også altid afstand fra radikale islamisters brug af Koranen til at retfærdiggøre vold og intolerance. Vis, at de dele af Koranen, der omhandler vold og intolerance, intet har at gøre med nutiden.

Mange muslimer gør det allerede. Et selvopgør med dele af traditionel islam er desuden i gang flere steder, og her er der nok at trække på, f.eks. 1800-tallets islamiske reformisme eller moderne feministisk islam. Men selvopgøret er nødt til at brede sig så meget, at det kommer til at dominere majoritetens opfattelse af islam.

Det er elementært nødvendigt, at alle gør en ekstraordinær indsats for at løse situationen. Ellers kan den eskalere ud af kontrol. Til gavn for radikale islamister og højrenationalister.

Og til stor skade for alle os andre.