Gør selvforsvar obligatorisk i folkeskolen

Jeg har et forslag til folkeskolen og de danske politikere:

Gør asiatisk selvforsvar – f.eks. karate, taekwondo, kung-fu eller ju-jutsu – obligatorisk i folkeskolen. Det bør være 2 x 1 time pr. uge fra 6. til 9. klasse, og undervisningen bør varetages af uddannede instruktører fra anerkendte klubber.

Baggrunden for forslaget er følgende:

1) Der er alt, alt for meget uro, larm og kaos i alt, alt for mange klasser landet over. Det ødelægger alt, alt for megen undervisning. Og det gør lærere syge i hobetal, eller også flygter de fra folkeskolen over hals og hoved.

Det er en temmelig uholdbar situation, som ingen hidtil har været i stand til at løse. Nytænkning er afgørende.

Asiatisk selvforsvar vil kunne gøre en markant forskel. Her lægges der nemlig afgørende vægt på god opførsel, ikke-vold, disciplin, respekt, hjælpsomhed, ro, selvbeherskelse, orden, mod og udholdenhed. Alt sammen uden religiøse eller ideologiske overtoner.

Jeg vil vædde en million på, at ikke blot lærere, men også talrige elever ønsker mere af dét.

2) Asiatisk selvforsvar forebygger vold.

For det første kan unge mennesker komme af med aggressioner på en uproblematisk måde. For det andet gør træningen dem fysisk stærkere og bedre til at forsvare sig selv. For det tredje styrker træningen dem psykisk og får dem til at hvile mere i sig selv.

Kombinationen af høj moral og fysisk og psykisk styrke har en klar tendens til at forebygge eller minimere vold: Dels daler behovet for at vise sig på idiotiske måder. Dels er man ikke længere et omvandrende skilt med beskeden: Jeg er svag, slå mig, jeg kan intet gøre. Det gør andre mere forsigtige.

Skulle der være enkelte, som selvforsvarsundervisningen gør (mere) voldelige, bør sanktionen være den samme som i selvforsvarsklubberne: Omgående eksklusion. Så kan de komme til at bøje tyske verber i stedet.

3) Skulle det værste ske – skulle nogen overfalde en, forsøge at voldtage en eller lignende – så kan man ofte selv gøre noget, indtil hjælpen kommer.

Det er her afgørende at understrege – ligesom også selvforsvarsklubber gør – at selvforsvar udelukkende er lovligt og legitimt som nødværge. Alt andet er vold og straffes som sådan.

Det er også afgørende at understrege, at selvforsvarssport selvfølgelig ikke medfører, at man kan klare hvad som helst. Det er ikke et tryllemiddel, der forvandler udøverne til superhelte. Men jo mere, man træner, jo mere kan man klare – hvis det værste skulle ske.

4) Endelig er der en større samfundsmæssig pointe i at styrke folk. Fysisk og mentalt. Svaghed avler usikkerhed, og usikkerhed avler frygt, og frygt avler had. Den stærke, derimod, hviler i sig selv og ser ikke spøgelser ved højlys dag. Til gengæld kan vedkommende træde i karakter, hvis det skulle være nødvendigt.

Det gælder ikke mindst mænd. Som bekendt er der i dag mange, der har ondt i deres maskuline identitet. De føler sig usikre og svage, og årsagen til det er oftest, at de er det. Det giver uheldigvis ingen respekt.

En ting er et stigende antal overfald på totalt uskyldige på det seneste, noget, som vi ifølge eksperter kan forvente mere af. Noget andet er, at aviserne længe har berettet om mennesker, der bliver overfaldet eller voldtaget på åben gade, uden at en eneste griber ind. Selv om de forbipasserende udgør en massiv overmagt. Selv om forbryderne kun er 12-13 år gamle smådrenge.

Hvor er mændene i de situationer? Er der kun drenge tilbage i Danmark?

For en ordens skyld: Ovenstående forslag er ikke skrevet af en, der befinder sig i elfenbenstårnets tagetage. Fjernt fra virkelighedens verden.

Jeg har sort bælte i karate og har trænet det i mange år. Jeg har tillige undervist i det, bl.a. børn og ældre, indvandrere og kvinder, og jeg har været dørmand i en del år. Desuden har jeg i en periode været vikar i folkeskolen, ligesom jeg har børn, der har gået der.

Folkeskolefolk, der ikke har kendskab til asiatisk selvforsvar, vil måske være i tvivl, om det hører hjemme i folkeskolen. Det skal jeg ikke bebrejde dem.

Til jer har jeg blot denne opfordring: Giv det en chance. Prøv det af. Lav forsøgsordninger med nogle af de superansvarlige og superdygtige instruktører, som Danmark er rig på.

I kan komme til at opleve fremskridt i folkeskolen, som I ikke drømmer om.

PS: Jeg har i dette indlæg kun anbefalet asiatisk selvforsvar, da det er det eneste, jeg har personlig erfaring med. Jeg skal på ingen måde udelukke, at selvforsvarskunst fra andre verdensdele kan være lige så godt.