Støtteerklæring til ikke-voldelig civil ulydighed i Danmark

Det er ikke blot vores ret, men pligt at opfordre til ikkevoldeligt oprør, sådan som Extinction Rebellion tilskynder til, skriver 174 forskere.

Vi underskrivere af denne erklæring repræsenterer forskellige discipliner, og de holdninger, der udtrykkes her, er vores egne og ikke vores respektive institutioners og organisationers.Vi har forskellige faglige perspektiver, men vi er forenede om en central ting.

 En global klimakrise

Vi betragter den voksende klimakrise som en eksistentiel trussel mod mennesker i Danmark og resten af verden, og vi kan ikke se stiltiende til, når danske politikere undlader at tage øjeblikkelig og nødvendig handling for at forhindre den tiltagende krise.

Videnskaben har talt: Hvis ikke vi handler nu, er der reel risiko for at dømme vores børn og børnebørn til en global katastrofe af hidtil usete dimensioner. En katastrofe, som vi kan takke os selv for.

Vores udledninger af drivhusgasser har igangsat klimaforandringer, der ikke blot vil føre til stigende havvandstande og hyppige oversvømmelser, men også til værre storme, superhedebølger og tørker. Og alt dette vil undergrave fødevaresikkerheden og vandforsyningen, hvilket kan forårsage omfattende ressourcekonflikter og en eksplosion i klimaflygtninge.

Krisen truer således med at undergrave selve livsgrundlaget og den samfundsmæssige stabilitet for millioner, for ikke at sige milliarder, af mennesker verden over – en livsfarlig udvikling, der også vil ramme os her i Danmark.

En global biodiversitetskrise

Samtidig er vi i gang med den sjette masseudryddelse af Jordens arter, den største i hele 65 millioner år. Dertil kommer en voldsom tilbagegang for mange af de arter og økosystemer, der er tilbage på planeten. F.eks. er der fra 1970 til 2014 forsvundet omkring 60 procent af en lang række bestande af verdens vilde dyr.

Som leder for videnskab og naturbevarelse i WWF Verdensnaturfonden Mike Barrett har udtalt: ”Hvis der var 60 procents nedgang i den menneskelige befolkning, ville det svare til at tømme Nordamerika, Sydamerika, Europa, Kina og Oceanien for mennesker. Det er omfanget af, hvad vi har gjort.”

Vi er i dag kommet dertil, at kun 4 procent af verdens landpattedyr er vilde dyr – de 96 procent er mennesker og vores husdyr. Det gennemsnitlige dyr og den gennemsnitlige plante og svamp har aldrig haft så lidt plads og så dårlige vilkår som i dag.

Den sociale kontrakt er brudt

Vi er bevidste om, at dystopiske fremtidsscenarier ikke kun er skræmmende, men for mange direkte urealistiske. Det er forventeligt, idet danske politikere i årtier har underspillet klimakrisens alvor og overspillet den danske klimaindsats for derved at retfærdiggøre deres uambitiøse og ofte direkte skadelige klimapolitik.

Ved således at ignorere forsigtighedsprincippet – dvs. princippet om, at videnskabelig usikkerhed ikke må anvendes som argument for at udsætte politisk handling i situationer, hvor der er risiko for alvorlige eller uoprettelige skader – har skiftende danske regeringer gjort sig medskyldige i en eskalerende katastrofal situation.

I stedet for at erkende, at vi lever på en planet med begrænsede ressourcer, har regering efter regering søgt at øge den økonomiske vækst og opfordret til uhæmmet forbrug. Som FNs tidligere generalsekretær Ban Ki-moon allerede understregede i 2011, er det på sigt ”en opskrift på nationale katastrofer” og ”en global selvmordspagt.”

Når en regering ikke formår at beskytte sine borgere og sikre fremtiden for kommende generationer, så svigter den en af sine mest grundlæggende forpligtelser og bryder derved den sociale kontrakt mellem regering og folk. Derfor er det ikke blot vores ret, men også vores moralske pligt at opfordre til oprør for at forsvare livet selv.

Oprøret begynder

Bevægelsen Extinction Rebellion (Oprør mod udryddelse) begyndte i Storbritannien, hvor 6.000 mennesker sidste november gennemførte en fredelig protest, der lammede trafikken i det centrale London. På rekordtid har bevægelsen spredt sig til hele kloden, blandt andet USA, Indien, Australien, Brasilien og Danmark – i alt 35 lande. Det er en verdensomspændende reaktion på planetariske kriser.

Knap et hundrede akademikere i Storbritannien har allerede underskrevet en lignende støtteerklæring til fordel for Extinction Rebellion. Oveni kommer en støtteerklæring fra nogle af verdens mest fremtrædende miljøforkæmpere, bl.a. Noam Chomsky, Bill McKibben og Naomi Klein.

Bevægelsen i Danmark vil med ikke-voldelig civil ulydighed presse den danske regering til hurtigst muligt at gennemføre omfattende forandringer af samfundet og naturforvaltningen. Alt sammen baseret på FN’s mål for klima og biodiversitet og en massiv videnskabelig konsensus. Konkret indebærer det bl.a. afgørende reduktioner af udledningen af drivhusgasser og meget mere plads til vild natur.

Ideen bag civil ulydighed er ikke ny. Når regeringer har svigtet deres befolkninger, har civil ulydighed ofte været brugt til at kræve og gennemføre forandringer. Gandhis uafhængighedsbevægelse i Indien og borgerrettighedsbevægelsen i USA er to eksempler, som i dag fejres for deres mål og metoder. I Danmark har kvinderettighedsbevægelsen og arbejderbevægelsen sikret de kår, som vi i dag nyder godt af. Fra både indland og udland ved vi derfor, at civil ulydighed er en effektiv metode til at søge indflydelse på ledere, som nægter at handle på en stor befolkningsgruppes legitime krav på forandring.

På trods af talrige videnskabelige rapporter, folkelige protester, eksperters opråb, klimamarcher, skolestrejkende børn og unge osv. – og senest borgerforslaget om en ny klimalov – fortsætter vores politiske ledere med at undergrave vores alles fremtid. Det kan og må ikke fortsætte.

Situationen kræver, at ansvarlige borgere i Danmark atter griber til ikke-voldelig civil ulydighed, sådan som Extinction Rebellion opfordrer til.

Vi opfordrer alle, uanset politisk ståsted, til at støtte op om oprøret.

 

UNDERSKRIVERE:

Adam Paulsen, lektor, ph.d., Syddansk Universitet

Agnete Kirkeby, lektor, ph.d., Københavns Universitet

Anders Blok, lektor, ph.d., Københavns Universitet

Andrés Felipe Valderrama Pineda, lektor, ph.d., Aalborg Universitet

Anette Høite Hansen, ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet

Anine Hagemann, ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet

Anja Svejgaard Pors, lektor, ph.d., Københavns Professionshøjskole

Aymeric Daval-Markussen, ph.d., Aarhus Universitet

Benjamin Weber Pedersen, ph.d.-stipendiat, Syddansk Universitet

Bente Kjærgård, lektor, Roskilde Universitet

Birgitte Lund Nielsen, docent, ph.d., VIA University College

Bo Elling, professor emeritus, dr.scient.soc., Roskilde Universitet

Bo Fritzbøger, lektor, dr.phil., Københavns Universitet

Bo Markussen, lektor, ph.d., Københavns Universitet

Brit Ross Winthereik, professor, ph.d., IT-Universitetet i København

Camilla Østerberg Rump, lektor, ph.d., Københavns Universitet

Carina Ren, lektor, ph.d., Aalborg Universitet

Carla Gonçalves, ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet

Carlos Casado Vázquez, seniorforsker, ph.d., River Stone Biotech

Cecilie Glerup, ekstern lektor, ph.d., Copenhagen Business School

Cecilie Kampmann, ph.d., Copenhagen Business School

Christian Clausen, professor emeritus, Aalborg Universitet

Dan V. Hirslund, lektor, ph.d., Københavns Universitet

David Nye, professor emeritus, ph.d., Syddansk Universitet

Dror Sever, adjunkt, ph.d., Københavns Universitet

Emil Husted, adjunkt, ph.d., Copenhagen Business School

Emmy Laura Perez Fjalland, ph.d., videnskabelig assistent, Roskilde Universitet

Erik Mygind du Plessis, adjunkt, ph.d. Copenhagen Business School

Esben Halkjær Hansen, vicepræsident, ph.d., River Stone Biotech

Eske Willerslev, professor, dr.scient., Københavns Universitet

Ferdinand Ahm Krag, professor, Det Kongelige Danske Kunstakademi

Frederik Larsen, ph.d., In Futurum

Freja Friis, ph.d.-stipendiat, Aalborg Universitet

Frida Hastrup, lektor, Københavns Universitet

Geoffrey Groom, seniorforsker, ph.d., Aarhus Universitet

Gertrud Lynge Esbensen, postdoc, ph.d., Aarhus Universitet

Gregers Andersen, postdoc, ph.d., Stockholm Universitet, Sverige

Hannah Heilmann, lektor, Det Kongelige Danske Kunstakademi
Hans Hüttel, lektor, ph.d., Aalborg Universitet

Helene Nymann, ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet 

Helle Bundgaard, lektor, ph.d., Københavns Universitet

Henrik Jøker Bjerre, lektor, ph.d., Aalborg Universitet

Henrik Vigh, professor, ph.d., Københavns Universitet

Herman Knudsen, professor emeritus, ph.d., Aalborg Universitet

Honey Biba Beckerlee, ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet

Hubert Buch-Hansen, lektor, ph.d., Copenhagen Business School

Inge Røpke, professor MSO, ph.d., Aalborg Universitet

Inger Stauning, lektor emerita, ph.d., Roskilde Universitet

Irina Papazu, adjunkt, ph.d., Copenhagen Business School

Isabel Bramsen, postdoc, ph.d., Københavns Universitet

Jakob Dreyer, ph.d.-studerende, Københavns Universitet

Jakob Magid, lektor, ph.d., Københavns Universitet

Jan Faye, lektor, dr.phil., Københavns Universitet

Jan Holm Ingemann, lektor, ph.d., Aalborg Universitet

Jannick Friis Christensen, ph.d.-stipendiat, Copenhagen Business School

Jean-François Perrier, lektor, dr.scient., Københavns Universitet

Jens Friis Lund, professor, ph.d., Københavns Universitet

Jens Hoff, professor, ph.d., Københavns Universitet

Jens Tang Kristensen, postdoc, ph.d., Københavns Universitet

Jesper Holm, lektor, Roskilde Universitet

Jesper Jespersen, professor emeritus, dr.scient.adm., Roskilde Universitet

Jo Krøjer, lektor, ph.d., Roskilde Universitet

Joachim Lund, lektor, ph.d., Copenhagen Business School

Johan Rønby, adjunkt, ph.d., Aalborg Universitet

Johannes Dragsbæk Schmidt, lektor, Aalborg Universitet

John Christiansen, professor, ph.d., Copenhagen Business School

John Holten-Andersen, lektor emeritus, Aalborg Universitet

Jonas Andreasen Lysgaard, lektor, ph.d., Aarhus Universitet

Jonas Østergaard Nielsen, professor, dr., Humboldt-Universität, Tyskland

Jonathan Niclis, ph.d., Novo Nordisk

Josh Brickman, professor, Københavns Universitet

Jørgen Bruhn, professor, ph.d., Linnaeus Universitet, Sverige

Jørgen P. Bansler, professor, ph.d., Københavns Universitet

Jörn Bethune, postdoc, Aarhus Universitetshospital

Jørn Hounsgaard, professor, dr.med., Københavns Universitet

Karin Beukel, adjunkt, ph.d., Københavns Universitet 

Kasper Hoffmann, adjunkt, ph.d., Københavns Universitet

Kasper Lambert Johansen, akademisk medarbejder, Aarhus Universitet

Katrine Hartmann-Petersen, lektor, ph.d., Roskilde Universitet

Katrine Maria Lumbye, ph.d.-stipendiat, Copenhagen Business School

Katrine Vestergaard Petersen, videnskabelig assistent, Aalborg Universitet

Kia Ditlevsen, adjunkt, ph.d., Københavns Universitet

Kirsten Gram-Hanssen, professor, ph.d., Aalborg Universitet

Kirstine Zinck Pedersen, lektor, ph.d., Copenhagen Business School

Kristian Steensen Nielsen, ph.d.-studerende, Copenhagen Business School

Kristine Samson, lektor, ph.d., Roskilde Universitet

Kristoffer Bøegh, ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet

Lars A. Engberg, seniorforsker, ph.d., Aalborg Universitet

Lars Bang Larsen, kurator, ph.d., Moderna Museet, Sverige

Lars Bodum, lektor, ph.d., Aalborg Universitet

Lars Jensen, lektor, ph.d., Roskilde Universitet

Lars Ravn-Jonsen, lektor, ph.d., Syddansk Universitet

Lasse Folke Henriksen, lektor, ph.d., Copenhagen Business School

Lasse Røngaard Clausen, lektor, ph.d., Danmarks Tekniske Universitet

Laura Horn, lektor, Roskilde Universitet

Linda Langemark, mag.art., ph.d.-stipendiat

Line Kollerup Oftedal, videnskabelig assistent, Aalborg Universitet

Louise Mønster, lektor, ph.d., Aalborg Universitet

Malene Rudolf Lindberg, ph.d.-stipendiat, Aalborg Universitet

Maria Figueroa, adjunkt, ph.d., Copenhagen Business School

Marianne Achiam, lektor, ph.d., Københavns Universitet

Marianne Thomsen, professor, ph.d., Aarhus Universitet

Marie Kølbæk Iversen, ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet

Martin Reinhardt Nielsen, lektor, ph.d., Københavns Universitet

Massimo Pizzol, lektor, ph.d., Aalborg Universitet

Mette Bendixen, postdoc, ph.d., University of Colorado, USA

Mette Mogensen, adjunkt, ph.d., Copenhagen Business School

Mette Simonsen Abildgaard, postdoc, ph.d., Aalborg Universitet

Michael Bom Frøst, lektor, ph.d., Københavns Universitet

Michael Eilenberg, lektor, ph.d., Aarhus Universitet

Michael Hockenhull, ph.d.-stipendiat, IT-Universitetet i København

Michael Kjær, postdoc, ph.d., Københavns Universitet

Michael Krabbe Borregaard, adjunkt, Københavns Universitet

Michael Larsen, ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet

Michael Søgaard Jørgensen, lektor, lic.techn., Aalborg Universitet

Mickey Gjerris, lektor, ph.d., Københavns Universitet

Mie Plotnikof, lektor, ph.d., Aarhus Universitet

Mikael Aktor, lektor, ph.d., Syddansk Universitet

Mikael Rothstein, lektor, ph.d., Syddansk Universitet

Mikkel Eskjær, lektor, ph.d., Aalborg Universitet

Morten Frederiksen, seniorforsker, dr.scient., Aarhus Universitet

Morten Grud Rasmussen, lektor, ph.d., Aalborg Universitet

Morten Thanning Vendelø, professor MSO, ph.d., Copenhagen Business School

Nathalia Brichet, postdoc, ph.d. Københavns Universitet

Naja Graugaard, ph.d.-stipendiat, Aalborg Universitet

Niels Vestergaard, professor, ph.d., Syddansk Universitet

Nikolaj Kure, lektor, ph.d., Aarhus Universitet

Olav Hammer, professor, ph.d., Syddansk Universitet

Ole Busck, lektor, Aalborg Universitet

Ole Kiehn, professor, dr.scient, Københavns Universitet

Ole Schultz, lektor, Danmarks Tekniske Universitet

Ole Wæver, professor, ph.d., Københavns Universitet

Pernille Almlund, lektor, ph.d., Roskilde Universitet

Peter Ditlevsen, lektor, ph.d., dr.scient., Københavns Universitet

Peter Sørensen, lektor, ph.d., UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Philippe Provencal, ph.d., Statens Naturhistoriske Museum

Pierre du Plessis, postdoc, ph.d., Aarhus Universitet

Pil Pedersen, ph.d., Aarhus Universitet

Poul Poder, lektor, ph.d., Københavns Universitet

Quentin Gausset, lektor, ph.d., Københavns Universitet

Raphael Sieber, ph.d.-stipendiat, Statens Serum Institut

Rasmus Grøn, lektor, ph.d., Aalborg Universitet

Rasmus Lema, lektor, d.phil., Aalborg Universitet

Rasmus Tyge Haarløv, videnskabelig assistent, Aalborg Universitet

Rasmus Willig, lektor, ph.d., Roskilde Universitet

Rikke Luther, ph.d., Københavns Universitet

Rikke Marie Moalem, ph.d.-stipendiat, forskningsassistent, Aalborg Universitet

Rosanna Tindbæk, ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet

Rune Hjarnø Rasmussen, ph.d.-stipendiat, Uppsala Universitet, Sverige

Sara Vincentzen Kondrup, ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet

Sidse Grangaard, seniorforsker, ph.d., Aalborg Universitet

Silja Heilmann, postdoc, ph.d., Københavns Universitet

Simo Køppe, professor, dr.med., Københavns Universitet

Sophie Füchtner, ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet

Steen Hildebrandt, professor emeritus, ph.d., Aarhus Universitet

Stefan Gaarsmand Jacobsen, adjunkt, ph.d., Roskilde Universitet

Stefano Ponte, professor, ph.d., Copenhagen Business School

Sune Tjalfe Thomsen, postdoc, ph.d., Københavns Universitet

Sunniva Sandbukt, ph.d.-stipendiat, IT-Universitetet i København

Søren Eliasen, lektor, ph.d., Aalborg Universitetgtnb

Søren Jeppesen, lektor, ph.d., Copenhagen Business School

Søren Nors Nielsen, lektor, Aalborg Universitet

Søren Sofus Wichmann, erhvervs-ph.d.-studerende, Roskilde Universitet

Szilvia Gyimóthy, lektor, ph.d., Aalborg Universitet

Teresa Emmilie Toudal Knudsen, ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet

Thomas Meinert Larsen, lektor, ph.d., Københavns Universitet

Thomas Skou Grindsted, adjunkt, ph.d., Roskilde Universitet

Tobias Pape Thomsen, adjunkt, ph.d., Roskilde Universitet

Toke Haunstrup Christensen, seniorforsker, ph.d., Aalborg Universitet

Toke Thomas Høye, seniorforsker, ph.d., Aarhus Universitet

Torben Elgaard Jensen, professor, ph.d., Aalborg Universitet

Ulrik Jørgensen, professor, ph.d., Aalborg Universitet

Vibeke Vindeløv, professor emeritus, dr.jur., Københavns Universitet

Zehra Caldwell Abay, ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet

 

INITIATIVTAGERE:

Annasofie Flamand, journalist

Christian Addington, ledelses- og organisationspsykolog

Jens-André P. Herbener, religionshistoriker