Udokumenterede påstande

KOMMENTAR: Niels Thomsens bemærkninger om Herbeners »tyrkertro« på videnskabelighed er hentet ud af den blå luft  

I Kristeligt Dagblad (KD) den 7. september slår tidligere rektor på Præstehøjskolen i Løgumkloster, Niels Thomsen, fast, at »der er behov for en ny videnskabelig bibeloversættelse«.

Dermed går han tilsyneladende i rette med bl.a. tidligere bibeloversætter, lic.theol. Bodil Ejrnæs og generalsekretær for Bibelselskabet, Morten Aagaard, der tidligere i avisen har påstået, at kirkebibelen fra 1992 er en videnskabelig oversættelse. Med implicit henvisning til reaktionerne i Kristeligt Dagblad på det nye oversættelsesprojekt bebrejder Thomsen de ansvarlige for 1992-bibelen: »De skælder så meget ud, så det lyder, som om de føler sig ramt.«

Kritikken af nyoversættelsen har – ifølge Thomsen – imidlertid også en anden årsag. Projektleder J.A.P. Herbener skulle have givet udtryk for »en tyrkertro på, at der findes en videnskabelighed inden for humaniora, der er objektiv på den måde, fysikerne i gamle dage troede, fysikken var det.« Og denne »tyrkertro« skulle være blevet fremført med det formål at »provokere«.

Om Thomsens ganske udokumenterede udsagn skyldes uvidenhed, skal undertegnede ikke kunne sige. Men kan han have overset, når Herbener på forsiden af Kristeligt Dagblad den 18.august udtaler: »Den sande oversættelse findes ikke, en oversættelse vil altid afspejle oversætterens egne holdninger og den kultur, han lever i. Det gør vores også«? Kan Thomsen have overset, når Herbener i avisen den 29. august slår fast, at »en uforudindtaget, »objektiv« oversættelse er et fatamorgana. En oversættelse af en oldtidstekst vil altid rumme et hav af komplekse usikkerhedsmomenter.«? Kan Thomsen have overset, når introduktionen til den nye oversættelse understreger, at »ethvert menneske har sin individuelle historisk, kulturelt, socialt, religiøst og genetisk determinerede forudforståelse af en tekst« (s. 31) og afviser, at en videnskabelig bibel kan hævde at være en »objektiv oversættelse« (s. 25)? Thomsen bedes levere udførlig dokumentation for sine postulater.

I øvrigt omtaler Thomsen den nye oversættergruppe som »Herbener« og hans »venner«. Som også andre teologiske kritikere, f.eks. anmelder Svend Bjerg i Politiken, nævner han ikke med ét ord, at der står 15 mand bag den nye oversættelse med en række faguddannede sprogforskere i spidsen. Herunder bl.a. professor em. i semitisk filologi Ebbe E. Knudsen, mag.art., seniorforsker i semitisk filologi Ulf Haxen, mag.art. i semitisk filologi, førstebibliotekar Stig Rasmussen, cand.mag., ph.d. i semitisk filologi Philippe Provencal m.fl. Hvad årsagen er til Thomsens fordrejninger og letfærdige sprogbrug, kan man kun gisne om.

Philippe Provencal, Danmarks Humanistiske Forskningscenter,
og J.A.P. Herbener, Det Kongelige Bibliotek