Svar udbedes

I kronikken “Solsorten er en fugl” den 6. juli bad vi om en udtalelse fra (en af) de ansvarlige for fokusområdet ‘Religion som normsætter’ – ikke fra en vikar.

Systematisk teolog Johannes Adamsen (JA), der ikke tilhører de ansvarlige, skriver den 8. juli, at det billede, som universitetsbladene Campus (og Augustus) tegner af fokusområdet, er forvrænget. En interessant oplysning.

Hvordan vil JA så forklare, at de samme informationer optræder i begge blade, og at der ikke er kommet skyggen af nogen berigtigelse i de tre efterfølgende numre af Campus (næste nr. af Augustus er ikke kommet endnu)? Hvordan vil de ansvarlige selv forklare dette? Det er langtfra kun os, der er interesseret i at høre, hvad skatten egentlig skal gå til.

JA skriver endvidere, at der mangler et “forhåndsbevis” på, at det skulle være uvidenskabeligt, at teologer forsker i islam. Det er naturligvis en fejlagtig påstand. De ansvarlige for fokusområdet har offentligt tilkendegivet deres hensigter vedr. en kommende islamforskning. Det er citeret i avisen den 6. juli, og det er bl.a. det, som vor kronik retter en hård kritik imod. At det er oplagt, at det er religionshistorikere, der bør stå for fokusområdets islamforskning m.m., leverer de ansvarlige med andre ord selv forhåndsbeviset på.

Idet alle universitetsteologer tages i ed, beklager JA til sidst, at der er så få professorater i religionshistorie. Hvis han (m.fl.) ellers mener noget hermed, er han utvivlsomt også mand for at gøre noget ved det. Ellers kan beklagelsen vist ligge på et meget lille og noget retorisk sted.

JA kan naturligvis have ret: Man kan strengt taget ikke vide, om en mand kan flyve en jumbojet, før han har demonstreret det in action. Men mon ikke de fleste passagerer ville foretrække, at han havde et flycertifikat? Og når der inden afgang er en hel del, der peger på, at han ikke har det, ja, så er vi nogen, der meget gerne vil se det.

Jens-André P. Herbener,
cand.mag., mag.art.

Philippe Provençal,
cand.mag., ph.d.