En historie, der hurtigt fik ben at gå på

Bibelselskabets pris til professor i GT Kirsten Nielsen blev uddelt på forkert grundlag

Læs artiklen bag debatten her: Den stilfærdige spydspids

Dette indlæg kræver en tilføjelse – forhåbentligt bedre sent end aldrig. Bibelselskabets pris til professor i GT Kirsten Nielsen blev blandt andet begrundet med følgende:

”For det første tog du bogstavelig talt kampen op mod den anti-bibelske gruppe, der i tidsskriftet ‘Faklen’ kastede sig ud i voldsom kritik af 1992-bibel-oversættelsen. Du blev benyttet som Bibelselskabets ’spydspids’ til at gå i dialog med kritikerne, og dine krystalklare argumenter nedfældet i avisartikler og kronikker i dagbladene var givet med til at lukke munden på kritikerne.”

(Kilde: www.bibelselskabet.dk/Aktuelt/Nyhedsoversigt/Arkiv%202008/Bibelselskabsprisen.aspx)

Denne begrundelse – og dermed den ene halvdel af grundlaget for prisen – er overvejende falsk:

For det første skrev hun kun én kronik i Jyllands-Posten 2. februar 1997 og én artikel i Bibelselskabets årbog i 1996 mod Faklens bibeloversættelseskritik. Ikke mere. De hævdede ”avisartikler” og ”kronikker” er således ganske ude af proportioner.

For det andet har hun ikke bidraget til at lukke munden på kritikkerne, for at sige det pænt – hendes såkaldt ”krystalklare argumenter” er i talrige avisartikler, tidsskriftsartikler og kronikker såvel som flere radioprogrammer og bøger fra 1997 til i dag blevet systematisk modsagt. Direkte eller indirekte.

Dertil kommer et egentligt bibeloversættelsesprojekt, der er opstået som et kritisk alternativ til 1992-bibeloversættelsen, på Det Kongelige Bibliotek. Det Hebraiske Bibeloversættelsesprojekt, som det hedder, står dog på standby på grund af manglende bevillinger.

Kun en gang siden 1997 – og før den 29. maj 2008, hvor hun fik prisen – har Kirsten Nielsen ytret sig i offentligheden vedr. kritik af 1992-oversættelsen, og det var den 12. september 2001 i Kristeligt Dagblad, hvor hun fremkom med både positive og kritiske bemærkninger til Ny bibeloversættelse – på videnskabeligt grundlag (2001). I spidsen for denne publikation stod en række semitiske sprogforskere, og det blev udgivet af Det Kongelige Bibliotek og C.A. Reitzels Forlag.

Nielsen har efterfølgende deltaget i et P1-program om bibeloversættelseskritikken den 7. juli i år, men det var efter modtagelsen af prisen. Anledningen til radiodeltagelsen var netop, at hun havde fået Bibelselskabets pris. Således kan en historie altså hurtigt få ben at gå på.

Philippe Provencal
Cand.mag., ph.d.

Jens-André P. Herbener
Cand.mag., mag.art.