Luk de teologiske fakulteter

Religionsforsker Jens-Andre Herbener, Syddansk Universitet, mener, at præsteuddannelser bør foregå på præsteseminarier, ikke på universiteterne. Han mener, at de teologiske fakulteter i Danmark kan dæmme op for studenterflugten ved at tone rent flag som en kirkelig uddannelse

Af Bente Clausen

Hvordan?

Jeg mener, at de teologiske fakulteter bør erkende, at de først og fremmest er en præsteuddannelse. Når man ikke gør det, ender man med at skræve over to heste, uden klart at melde ud, om man er en videnskabelig uddannelse eller et led i fødekæden til folkekirkelige præstestillinger. Det ville være nemmere, også for studerende, at forholde sig til. Og det vil også være nemmere at forstå for både omverden og studerende. At man siger, at 17 uger på pastoralseminarium er at gøre en sognepræst ud af en universitetsteolog, er jo vrøvl. Hele grundlaget er lagt på teologi.

Vil det sige, at uddannelserne skal ud af universitetet?

Ja. Jeg mener, at præsteuddannelserne bør flyttes ud af universiteterne, og ligesom i andre lande omkring os, foregå på præsteseminarier. Det vil ikke koste stillinger, da jeg forudsætter, at lærere og professorer flytter med. Det samme gælder finansieringen. Statsstøtten til de teologiske fakulteter bør med over i seminarierne.

Vil det så ikke blive en meget anderledes uddannelse?

Man kan sagtens have nøjagtig samme uddannelse. Men det er da oplagt nemmere på et seminarium at for eksempel gøre græsk og hebræisk til valgfag, da jeg ikke er uenig i, at teologiske studier i dag nødvendigvis må have de sprog med for at bibeholde videnskabeligheden. En anden ting, man også i højere grad kunne satse på, var den mere praktiske side af præsteembedet. Det vil være tilsvarende nemmere på et seminarium.

Hvorfor ikke bare lade teologi blive, hvor det er, og så ændre der?

Så består problemet i at tjene to herrer – den rationelle videnskab og folkekirken. Eksistensgrundlaget for teologi har to modsatrettede formål. I Århus er man dog mere villig end i København til at se på, om man kan gøre faget mere nutidigt og inddrage flere fag. Men jeg mener faktisk, at de teologiske fakulteter burde flyttes. Så tror jeg også, at de studerende ville dukke op.

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.