Selvfølgelig er det i orden ikke at give hånd

Når forskellige kulturer skal leve sammen, må alle yde et bidrag.

En muslimsk censor på Herning HF og VUC har inden en eksamen oplyst, at han ikke giver hånd til kvindelige eksaminander.

Det har ikke blot fået en studerende til at klage til Ministeriet for Børn og Undervisning og til Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Det har også bragt mange danskere på de sociale medier i harnisk.

En heksejagt er således allerede i fuld gang.

Senest har assimilationsordfører Martin Henriksen (DF) krævet den formastelige censor fyret, hvis han ikke begynder at give hånd.

Som nogle vil huske, er det den Martin Henriksen, der tidligere har demonstreret sit kernedanske frisind ved at kræve, at ubetinget alle danskere – muslimer, ateister, jøder, hinduer, jehovitter etc. – skal fejre jul.

Personligt er jeg forundret – eller i alt fald bekymret – over, hvor ufleksibelt og snæversynet mange reagerer i denne situation.

1) Lever vi ikke i et land med en vis religionsfrihed og handlefrihed i det hele taget?

Faktum er jo, at censoren ikke har været i nærheden af at overtræde en lov eller blot en af skolens regler.

2) Han har ikke forskelsbehandlet mænd og kvinder under eksaminationerne. Tværtimod har han fået eksplicit ros for at være fair. Det bør være det afgørende.

3) Han har ikke stillet nogen krav til eksaminanderne om, at de skulle give ham hånden. Han ønsker blot ikke selv at give hånd til kvinder.

4) Der kan nævnes adskillige tilfælde fra det danske samfund, hvor kvinder bliver behandlet anderledes end mænd. F.eks. i forhold til værnepligt, hvor vi har en statslig forskelsbehandling af mænd og kvinder.

5) Personligt vil jeg gerne selv have lov til at bestemme, hvem jeg giver hånd til, mænd, kvinder og dyr. Uanset årsag og situation.

6) Nogen har anklaget censoren for dårlig opførsel. Men hvad der er god og dårlig opførsel, er i høj grad et kulturbestemt fænomen. En del ting, som danskere gør, vil i andre kulturer blive opfattet som dårlig opførsel, og vice versa.

I nogle lande i f.eks. Syd- og Østeuropa er det kutyme, at mænd giver hinanden kindkys, når de mødes.

Det ville nogle danske mænd utvivlsomt nægte. Bør de ikke have lov til det?

Men i Danmark er mange efterhånden enig med Dansk Folkeparti i: Skik følge eller land fly.

Som vi så for nylig, gælder det dog først og fremmest, når fremmede kommer til Danmark, ikke når danskere kommer til fremmede lande.

F.eks. latterliggjorde Maria Krarup (DF) det indfødte Maori-folks skikke, da hun for nogle måneder siden var på officielt besøg i New Zealand.

7) Hvis nu censoren havde krævet, at de kvindelige studerende skulle gå med tørklæde, at de andre mandlige lærere ikke måtte give hånd til kvinder, at uddannelsesinstitutionens ledelse skulle udskiftes med den islamistiske organisation Hizb ut-Tahrir eller noget i den dur, ja, så havde der været god grund til at råbe vagt i gevær.

Men det her?

Bliver det næste, at jøder skal tvinges til at æde svinekød i skolens kantine, for ellers diskriminerer de de danske svin og deres flæskestegsædende kolleger? At jehovitter skal være med til at fejre jul i skolerne?

Man belærer nu en gang ikke andre om rummelighed, frisind og fleksibilitet ved selv at udvise det stik modsatte.

Til sidst et råd til den muslimske censor:

For at undgå at visse kvinder føler sig diskriminerede og utrygge, vil jeg opfordre dig til ikke at give hånd til nogen studerende fremover.

Når forskellige kulturer mødes og skal leve sammen, må alle yde et bidrag.

Læs også:

Skal alle i Danmark tvinges til at holde jul?