Skal vi lovgive om, at censorer skal give hånd til både mandlige og kvindelige studerende?

Debat: Nej, vi skal tage hensyn til alle

af JENS-ANDRÉ HERBENER Religionshistoriker, SDU

FORSKELSBEHANDLINGEN HAR IKKE noget med selve eksaminationen at gøre, så det er okay, hvis en censor ikke vil give kvindelige studerende hånden. Den muslimske censor har i øvrigt fået ros for at behandle alle studerende på ensartet vis, og dét bør være det udslagsgivende.

Det er selvfølgelig forskelsbehandling, men om det er udtryk for en ringere behandling af kvinder end mænd, afhænger helt af, hvad man lægger i håndtrykket. Man skal huske på, at det i dette tilfælde intet har at gøre med, at det er danske eller kristne kvinder, som censoren står overfor.

MANGE PRAKTISERENDE MUSLIMER - og det gælder både mænd og kvinder - giver simpelthen ikke hånd til det andet køn, muslimer inklusive, medmindre det er fra den nærmeste familie.

Det er jo også en del af dansk kultur at spise svinekød. Men er det ensbetydende med, at vi skal kræve det af indvandrere? At man ikke vil give hånd til kvinder, siger ikke noget om integration. Men det viser selvfølgelig, at man ikke er assimileret - altså at man ikke 100 procent har kopieret vor kultur.

MARTINS FORSLAG OM at lovgive om, at man skal give hånd, er en detailstyring af folks adfærd og en glidebane mod et totalitært system.

Når forskellige kulturer skal leve sammen, kan man henstille til folk om at tage hensyn til hinanden. Det gælder naturligvis også den muslimske censor. For at undgå misforståelser og mistanker om kønsdiskrimination, bør han fremover nok ikke give hånd til nogen studerende.

 

Debat: Ja, alle skal give hånd i Danmark

KONTROVERS Skal vi lovgive om, at censorer skal give hånd til både mandlige og kvindelige studerende?

af MARTIN HENRIKSEN Integrationsordfører (DF)

DET KAN SKABE en ubehagelig situation for den kvindelige studerende, at censor nægter at give hånd - og de er nervøse nok, inden de skal op til eksamen. Og nu er det altså kutyme her i Danmark, at når man hilser på hinanden, så giver man hånd. Når man har valgt at slå sig ned og leve sit liv her - og så vælger ikke at være en del af dansk kultur og efterleve danske normer, så er der helt grundlæggende et problem. Det her er et symbol på en langt større integrationsudfordring.

Der er nogle mennesker, som har fået den opfattelse, at det er Danmark, der skal indrette sig efter dem og ikke omvendt. Det er diskrimination at ville give hånd til mænd, men ikke til kvinder. Det er noget underligt noget - ligesom når muslimske kvinder ikke vil give hånd til mænd. Det hører sig ikke til. Det kan ikke være så svært lige at stikke en finger i jorden og finde ud af, hvordan landet ligger. Og når man vælger at bestride et erhverv, hvor man er i kontakt med andre mennesker, så bør man hilse på andre mennesker. Det er almindelig dannelse, og alt andet er uhøfligt.

HVIS DER ER en, som nægter at give hånd på en arbejdsplads, fordi det strider imod personens religiøse overbevisning, så bør arbejdspladsen forklare vedkommende, at verden ikke går under af, at man giver hånd. Men virkeligheden er, at det kan man ikke finde ud af at håndtere på en fornuftig måde, og så synes jeg, at Undervisningsministeriet må træde i karakter og lave nogle regler, der siger, at ens religiøse overbevisning ikke skal diktere, hvordan et eksamensforløb skal foregå.