Ukritisk reklame for kirken

Hvor er det fritænkende og kulturradikale Politiken, som gik i kødet på samfundets religionsmastodont, blevet af?

D. 17. april bringer Politiken en ukritisk reklamereportage for landets førende missionsforretning, Bibelselskabet, og dets generalsekretær, hvis opgave det er at promovere kirke og kristendom.

D. 20. april lovpriser avisens leder den ’anarkistiske’ folkekirke som en livskraftig og livgivende folkelig institution, truet af administration og modernisering. 

Og sandelig om ikke Politiken samme dag har ophøjet fire kulturskribenter til ritualanmeldere, og sat dem til at tildele stjerner til fire gudstjenester. Læseren forstår, at alt er såre godt også på dén front. Virkelig gode prædikener!

Ingen tvivl: Ifølge Politiken er kirken og protestantisk kristendom noget, vi alle skal være glade for, både når det gælder finkultur og den bredere danske, folkelige kultur. 

De store borgerlige aviser er pr. tradition vennesælt orienterede i forhold til den slags, Kristelig Dagblad er i sagens natur et menighedsblad, og Danmarks Radio har, som P1-lyttere vil vide, lagt sig fladt på maven for religion, kirke og kristendom for længe siden. Religionskritiske analyser er stort set væk, til fordel for velvilligt mikrofonholderi, som promoverer pro-religiøse og pro-kristne stemmer.  

Og Politiken bevæger sig nu ad samme spor. 

På den baggrund gentager vi vores tidligere stillede, men aldrig besvarede, spørgsmål til redaktionen. Ikke fordi vi er religionshistorikere, men i vores egenskab af bekymrede borgere og Politiken-læsere:

Hvor er den fritænkende og kulturradikale avis, som gik i kødet på samfundets religionsmastodont, blevet af? Døde den med Tøger Seidenfaden, som enten havde styrke til at holde den hellige stormvind ude af spalterne, eller helt enkelt tilhørte den sidste rest af rationel, humanistisk, religionskritisk tænksomhed i Mediedanmark?

Sandt nok er den religionspolitiske situation i Danmark en anden end i Brandes-brødrene og Viggo Hørups dage, men den evangelisk-lutherske folkekirke nyder fortsat en krystalklar statslig, samfundsmæssig, kulturel og tankemæssig særstatus, hvilket naturligvis kræver, at en samfundskritisk avis må vise modmagt.

Preben Wilhelm har efterlyst kritiske journalistiske spørgsmål, der udfordrer den herskende mening. Vi efterlyser det samme, men i denne ombæring med sigte på religion og den statsunderstøttede folkekirke.

Hvad er det, der betinger Politikens spektakulære sporskifte? Kan vi få et svar fra redaktionen, eller skal vi bare forstå denne hengivelse til protestantisk kristendom som noget selvfølgeligt, som et træk nedlagt af den Almægtige i folkekarakteren?

Som læsere og borgere er vi bekymrede og efterspørger kritisk analyse og opposition snarere end denne falden pladask for religionen som kulturarv, som grundsten i dansk kultur og identitet, og som eksistentiel creme de la creme af finkultur. 

Verden er blevet moderne for længe siden, men Politiken er hoppet på en form for nationalromantisk tilbagevenden til kirkens trygge favn, og en lovprisning af dansk kultur som kristen kultur.

”Velkommen hjem, Ahmed” hed en anden sigende overskrift på en leder for ikke så længe siden. Forstår vi Politiken ret, må ”hjem” først og fremmest være den selvgode, protestantiske, folkekirkelige danskhed. I så fald siger vi farvel og tak.    

Tim Jensen

Jens-André Herbener

Mikael Rothstein

Bragt i Politiken den 25.4. i forkortet udgave