KRISTENDOM: Skolen bør afvise samarbejdet med de religiøse missionærer

Bibelselskabet er en både konservativ og strømlinet missionsorganisation og er en af de tunge drenge i dansk kirkeliv. I anledning af sit 200 års jubilæum i år blev selskabet fejret med pomp og pragt af både dronningen og en række prominente politikere og kunstnere.

Bibelselskabets leder Morten Thomsen Højsgaard har en from vision på alles vegne. På organisationens hjemmeside d. 11. juli er han citeret for følgende:

”Jeg håber, at Bibelselskabet kan give Bibelen tilbage til danskerne. Tænk hvis flere mennesker kunne opdage den livsvisdom, der rummes i den bog. Bibelen kan være med til at give livet perspektiv, og mennesker, der læser i Bibelen, kan måske møde den Gud, som teksterne handler om. Jeg tror fuldt og fast på, at vi får et bedre samfund og mere berigede personlige liv, hvis Bibelen får lov at fylde noget mere.”

Vi betvivler ikke, at kristne mennesker finder glæde ved biblen. Det er vi faktisk helt sikre på. Til gengæld kræver det en ganske bestemt læsning at finde frem til den berigende livsvisdom, deres glæde bygger på.

Den bog, som Thomsen Højsgaard så gerne vil promovere, rummer nemlig steninger, had, mord, hellig krig, ydmygelse, hævn, folkedrab, deportationer, intolerance, storhedsvanvid, sandhedsmonopol, religiøs imperialisme, homofobi, xenofobi, jødehad, kønsdiskrimination, slaveri, ulighed, brutalitet, løgn, bedrag, angst, Helvede, hykleri, svig og svigt i mindst lige så høj grad, som den rummer opbyggelig ’livsvisdom’, hvad dét så er.

Der skal sorteres meget kraftigt i bunkerne, og mon ikke sådan cirka halvdelen må kasseres i første hug? 

Hvad religiøse mennesker gør i deres menigheder, er naturligvis deres egen sag, men netop fordi Bibelselskabet har en ambition på hele samfundets vegne, netop fordi Thomsen Højsgaard & Co. bestræber sig på at gøre hele verden kristen, og bestandigt missionerer over for os, der ellers helst er fri, må det være vores ret at sige fra.

Helt konkret fremgår det af Bibelselskabets hjemmeside, at man vil opruste i skolen og således intensivere den religiøse propaganda, som allerede flyder tykt blandt lærere og elever.

I folkeskolen finder vi nemlig allerede i stort tal Bibelselskabets kirkebibeloversættelse, der er stærkt skæmmet af den kirkelige højrefløjs fingeraftryk (især Indre Missions). Og vi finder allerede i stort tal Bibelselskabets Skolebibelen, en undervisningsbog, der er omtrent lige så tendentiøs og selektiv som moderne protestanters bibellæsning.

Hvis det var en islamisk missionsorganisation, der gjorde det samme i folkeskolen, var Fanden løs – og med god grund. Koranen er alt i alt ikke bedre end biblen – men når det er en kristen organisation, er det som om englene danser af glæde. 

Vi anbefaler skolerne, og alle andre for den sags skyld, en bevidst og kritisk omgang med alle religiøse tekster, således også de bibelske, og tilbyder her en liste over skriftsteder, som viser, at ’livsvisdommen’ i biblen – som læseren og læreren således selv kan undersøge – er af broget karakter. Mildest talt.

DOKUMENTATION

Folkedrab:

5. Mosebog 7,17-26; 20,16-17; Josvabogen 10-11

Hellig krig:

5. Mosebog 3,22; 20,1-4

Homofobi:

3. Mosebog 20,13; Romerbrevet 1,26-27; 1. Timotheusbrev 1,8-11

Jødehad:

1. Thessalonikerbrev 2,14-16; Matthæusevangeliet 27,20-26; Johannesevangeliet 8,39-44

Kvindediskrimination:

1. Korintherbrev 14,34-35; 11,5-9; 1. Timotheusbrev 2,11-14

Massakrer:

2. Mosebog 32,25-29; 1. Kongebog 18; 2. Kongebog 10,18-30; Matthæusevangeliet 10,12-15; 11,20-24

Religiøs imperialisme

Matthæusevangeliet 28,19-20; Filipperbrevet 2,9-11

Slaveri:

3. Mosebog 25,44-46; Titusbrevet 2,9-10; Efeserbrevet 6,5-6

Steninger:

5. Mosebog 13,7-11; 21,18-21; 22,13-21                       

Storhedsvanvid:

Matthæusevangeliet 28,18; Johannesevangeliet 11,25-26

Syndere, der skal brænde i Helvede for evigt:

Matthæusevangeliet 13,49-50; 25,41.46; Markusevangeliet 9,42-49; 2. Thessalonikerbrev 1,5-9

Universel monopolisering af Gud, Sandhed og Frelse:

Apostlenes Gerninger 4,12; Johannesevangeliet 14,6; 17,3; 2. Johannesbrev 1,9.

Dette er blot en smagsprøve – mange, mange flere eksempler kunne uproblematisk medtages. Det er altså ikke bibelteksten som sådan, Bibelselskabets missionærer ønsker at promovere, men en ganske bestemt protestantisk ideologi, nemlig deres egen.

Skolerne bør afvise ethvert samarbejde med missionerende religiøse organisationer.

Jens-André Herbener og Mikael Rothstein er religionshistorikere